Wat is MatBiM?

MatBiM is een platform voor en door actoren uit de bouwsector en maakt deel uit van het sectorbrede initiatief The Open Digital World.

MatBiM streeft naar een bouwsector waarin samenwerking tussen bouwproducent en bouwprofessional het fundament vormt voor een efficiëntere manier van werken. Het ontwikkelde daarom een platform met uniforme, merkneutrale BIM content dat dienst doet als een wegwijzer naar betrouwbare en eenduidige informatie over bouwmaterialen en -systemen, rechtstreeks van de fabrikant.

Benieuwd wat MatBiM jou als professional allemaal te bieden heeft?

MatBiM maakt het elke bouwprofessional mogelijk betrouwbare, up-to-date en geconnecteerde data te vinden rechtstreeks van de fabrikant

Foto van Frank Vanhove

Neutrale en gestandaardiseerde informatieuitwisseling tussen bouwproducenten en bouwprofessionals

MatBiM maakt het mogelijk om datastromen tussen de verschillende actoren – bouwprofessionals met producenten, producenten onderling, … – te organiseren. Zo is alle productinformatie steeds eenduidig en uit eerste hand beschikbaar en kan iedereen ze op een centrale, geconnecteerde locatie raadplegen.

Een open source BIM‑contentbibliotheek van generieke bouwmaterialen en ‑systemen

Aan de hand van de generieke componenten uit onze open source bibliotheek bouw je het BIM‑model van je project stap voor stap op. Dankzij de uniforme content kan elke betrokken professional steeds verder bouwen op het bestaande model en het verder verrijken en specificeren.

Een centraal referentiepunt voor producentspecifieke producten en systemen

Wanneer het digitale basismodel voor het bouwproject er staat, is de volgende fase een stapsgewijze dataverrijking vanuit merkneutrale definities. Op basis van de opgegeven parameters reikt het systeem actief materialen en systemen aan waarmee men het bestaande bouwmodel verder kan specificeren.