Een efficiënter bouwproces door transparante en actuele informatie, rechtstreeks van de fabrikanten

MatBiM in verhouding tot het BIM model

MatBiM biedt een wegwijzer naar altijd up-to-date, betrouwbare én eenduidige informatie over specifieke bouwmaterialen en -systemen, rechtstreeks van bij de fabrikanten. Elke fabrikant heeft een eigen, merkspecifieke suite waarbij hun aanbod van materialen en/of systemen op een transparante manier en steeds actueel ter beschikking wordt gesteld. Via het MatBiM-portaal worden de beschikbare fabrikanten weergegeven.

MatBiM biedt tevens een bibliotheek van merkneutrale materialen en systemen. De gekozen definities kunnen in een latere fase makkelijk vervangen worden door merkspecifieke definities.

De gekozen materialen kunnen makkelijk vanuit MatBiM rechtstreeks in je bouwmodel in Revit ingeladen worden.

In het kort

  • Een wegwijzer naar actuele informatie, rechtstreeks van bij de fabrikanten
  • Een generieke BIM-bibliotheek van merkneutrale materialen en systemen, waarvoor er effectief materialen en systemen bestaan in de markt
  • Een stapsgewijze verrijking van het BIM-model, vertrekkende van een merkneutrale, generieke definitie naar uiteindelijk merkspecifieke definities. De informatie kan rechtstreeks vanuit de verschillende suites ingeladen worden in Revit.