• Bouwpunt-initiatief rond Digitaal Bouwen samen met ThorbiQ

     

    Bouwpunt staat als groothandel garant voor zijn uitstekende service en kenmerkt zich als veel meer dan enkel leverancier van bouwmaterialen en gereedschappen. Ook nu gaat het bedrijf een stap verder en onderneemt het een uniek initiatief om Digitaal Bouwen uitvoerig op de kaart te zetten in Vlaanderen. Samen met ThorbiQ als technologiepartner heeft het bedrijf een groep bouwproducenten van bouwmaterialen en bouwprofessionals rond zich verzameld om in het kader van een nieuwe standaardisatie, MatBiM, met een ‘proof of concept’-project aan te tonen dat een digitale verbinding tussen de schakels in de keten van de toelevering van bouwmaterialen mogelijk is.

Christophe Van der Gucht, gedelegeerd bestuurder bij Bouwpunt Van der Gucht, licht dit initiatief nader toe: “De handelaar in bouwmaterialen heeft per definitie meer materialen onder één dak dan om het even welke bouwproducent en is bovendien een stuk merkneutraler. Op deze manier heeft de handelaar, los van de logistieke rol, een belangrijke verbindende en coördinerende rol tussen bouwproducenten en aannemers. Ook in de digitale BIM-context willen we deze rol opnemen met het oog op een verhoogde efficiëntie van het totale bouwproces.

Een geslaagd BIM, oftewel Bouw Informatie Model, staat of valt namelijk met het beschikbaar maken van gestandaardiseerde (product-)informatie, hetgeen in de huidige praktijk vaak ontbreekt of niet efficiënt en effectief is ingericht. Om het digitale bouwproces verder te laten evolueren en de bouwindustrie daarmee verder de toekomst in te loodsen, hebben een aantal pioniers op vlak van Digitaal Bouwen in Vlaanderen zich rond dit project geschaard. Aan de zijde van de bouwproducenten vinden we bedrijven terug als Coeck, Connecton, Derbigum, Foamglas, IKO, Ploegsteert, Recticel, Trespa en Vandersanden en aan de zijde van de bouwprofessionals treffen we Bureau Bouwtechniek, Cordeel, Democo en Vandenbussche aan.

Wim Tas, Product Manager en CTO bij ThorbiQ, ziet belangrijke gelijkenissen tussen dit project en een eerder standaardisatie-initiatief, maar dan op vlak van technische installatieproducten: “Dit Bouwpunt-initiatief kadert binnen MatBiM waarin, naar het voorbeeld en succes van TechBiM, wordt ingezet op de wereld van de (bouw-)materialen. We betrekken alle stakeholders mee in dit project en daarmee mag het duidelijk zijn dat het de ambitie is om aan te tonen dat de twee enorme kloven te overbruggen zijn, namelijk die tussen het ontwerp en de uitvoering enerzijds en die tussen de maak- en de bouwindustrie anderzijds. In de praktijk blijkt een aannemer meestal niet verder te werken op het ontwerpmodel van de architect omdat de methodieken niet gestandaardiseerd zijn en bovendien niet afgestemd zijn op elkaar. Een andere vaststelling is dan weer dat de BIM-content van de bouwproducent slechts zelden gebruikt worden door de aannemer en nog minder door de ontwerper. Ook hier gaat het over standaardisatie en afstemming van de content op de noden van de ontvangende partij. In dit project worden deze uitdagingen voluit aangegaan.”

Ook Robert Landsman, IT & Supply Chain Manager bij Veris, heeft hoge verwachtingen en haalt het belang aan van het internationale karakter gezien de verwantschap tussen Bouwpunt en Veris, de grootste aankoopgroepering in de Benelux: “We beginnen klein, maar hebben hoge verwachtingen van deze pilot. De samenwerking België – Nederland creëert unieke kansen; we kunnen namelijk meteen de kiemen leggen om MatBiM ook in Nederland uit te rollen om zo een grensoverschrijdende oplossing te bieden wat de verschillende stakeholders alleen maar ten goede kan komen. Eerder hebben we ons gezamenlijk sterk gemaakt voor ETIM als branchestandaard, nu bouwen we door op dit fundament. Geen partij in de keten kan dit alleen, daarom zetten we in op een open standaard waar internationaal iedereen op kan aansluiten.” 

Open standaarden zijn immers van uitermate groot belang om de digitalisering in de bouwindustrie tot een succes te maken. Door een uniforme dataset ter beschikking te stellen waarmee verschillende bouwproducenten van bouwmaterialen hun database kunnen koppelen, zal de informatie uitwisseling die plaatsvindt in de verschillende fases van de levenscyclus van een gebouw (concept – ontwerp – uitvoering – beheer – afbraak of renovatie) efficiënter en effectiever kunnen verlopen. Dat samenwerking ook in dit project noodzakelijk is en tevens een open mindset vereist is absoluut zeker voor Rudy De Smedt, BIM Manager bij Democo, algemeen aannemer: Samenwerken in de bouw heeft vooral te maken met de mindset om met verschillende actoren tot consensus te komen, over de grenzen van het belang van de eigen discipline heen.”

Het belang van dergelijke projecten blijkt tenslotte ook voor bouwproducenten een onontbeerlijke rol te spelen. Frank Vanhove, Managing Director Benelux bij Foamglas en voorzitter bij de federatie van Belgische BouwMaterialenProducenten (BMP), verklaart dit nader: “BIM en FOAMGLAS-isolatie gaan hand in hand omdat er grenzen dienen verlegd te worden in het bouwproces. Initiatieven als deze dienen door de bouwmaterialen producenten mee te worden ondersteund en dit zo breed mogelijk vandaar de medewerking aan het initiatief met verschillende partijen binnen dit ‘proof of concept’-project.”

Het project zal over zes maand lopen waarna de resultaten in november publiek zullen worden gemaakt. Dit is een eerste fase waarbij een ‘proof of concept’ geleverd wordt. Het is de intentie van de initiatiefnemers om daarna over te gaan naar een MVP fase (minimal viable product), van eveneens 6 maand, waarin het project opengetrokken wordt naar de Benelux en naar andere BIM-modelleersoftware.

Wil u graag op de hoogte blijven van de voortgang en resultaten, volg dan de hashtag #MatBiM of #PoCBouwpunt op Twitter en LinkedIn! Deze eerst fase van 6 maand wordt beperkt tot deze eerste groep van deelnemende pioniers maar daarna kunnen andere partijen aansluiten. Hierbij alvast ook een oproep naar federaties die bouwproducenten of bouwprofessionals vertegenwoordigen om aansluiting te vinden op dit initiatief. Indien u meer informatie wenst over dit project dan kan u contact opnemen met de initiatiefnemers.

MatBiM Content Suite coming soon, powered by ThorbiQ